top of page
Zoeken
  • Osteopathie Duyck

Terugbetaling osteopathie bij rugpijn wenselijk

Bijgewerkt op: 13 jul. 2020


Woensdag13/2/19 werd in de Standaard onderstaand artikel gepubliceerd (Simon Grymonprez)


Een osteopathische behandeling van lage rugpijn is effectief én kostenbesparend, stelt gezondheidseconoom Lieven Annemans.

GENT/ Op vraag van de Beroepsverenigingen van de Belgische Osteopaten (BVBO/UBO) onderzocht gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) het wetenschappelijke bewijs voor de osteopathische behandeling van lage rug- en nekpijn. De beroepsverenigingen betaalden de kosten van de studie, waaraan ook een postdoc meewerkte. ‘Ik kende de literatuur rond osteopathie niet en was dus wel wat sceptisch’, zegt Annemans. ‘We zijn er met een onbeschreven blad aan begonnen. De feiten zijn wat ze zijn.’

Annemans vond de wetenschappelijke evidentie rond de osteopathische behandeling van lage rugpijn ‘tamelijk spectaculair’. De gezondheidseconoom analyseerde de wetenschappelijke literatuur die de osteopathische behandeling vergelijkt met een gewone behandeling, zoals een medicijnenkuur, bewegingsoefeningen of een kinesitherapeutische behandeling. In de osteopathische groep was ongeveer 88 procent klinisch succesvol, tegenover 23 procent in de gewone groep. Klinisch succesvol betekent dat de patiënt (min of meer) pijnvrij is.

Voor nekklachten vond Annemans ook een groot verschil, hoewel minder uitgesproken dan bij lage rugpijn (55 procent klinisch succesvol bij osteopathie tegenover 23 procent bij een gewone behandeling).

Rugpatiënten belanden na osteopathische behandeling minder vaak in ziekenhuis.

Maar Annemans ging een stap verder en maakte ook een gezondheidseconomische berekening. Hij kwam tot


de conclusie dat het een besparing zou zijn als de overheid de osteopathische behandeling van lage rugpijn zou terugbetalen: dat zou 117 euro minder per patiënt per jaar kosten. Want pa­tiënten worden na een osteopathische behandeling minder vaak in het ziekenhuis opgenomen, krijgen minder behandelingen of slikken minder pillen. Bij nekpijn houd je een nettokostprijs van 56 euro per patiënt per jaar over, maar er wordt wel een (lichte) gezondheidswinst geboekt. Om het model te bevestigen, analyseert Annemans samen met de Socialistische Mutualiteiten een databank met terugbetalingen.

Een eenmalig bezoek aan de osteopaat kost nu al snel tussen de 40 en 60 euro. Een terugbetaling voor lage rugpijn en nekpijn zou dus volgens Annemans ‘sociaal rechtvaardig zijn’, op voorwaarde dat het resultaat wordt opgevolgd en dat de huisarts het dossier mee kan opvolgen.

Voor Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging bevestigt de studie ‘de dagelijkse klinische realiteit’. De osteopaten vechten nog altijd voor een erkenning als zorgberoep. ‘Daarom verzamelen we data: om zwart op wit aan te tonen dat we relevant zijn.’


58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page